Disclaimer

 • Deze website is een product van WTC Expo B.V.
  WTC Expo B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 • De content is door WTC Expo B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, WTC Expo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. WTC Expo B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • WTC Expo B.V. spant zich in om de inhoud van www.classicsnl.nl zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.
 • WTC Expo B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 • De informatie op www.classicsnl.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTC Expo B.V. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht. Als u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen.
 • WTC Expo B.V. verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. WTC Expo B.V. verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te¬†gaan met gegevens. Zie ook ons PrivacyStatement.
 • Wij behouden ons alle rechten voor.
 • De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.